Båndfiltre

Effektiv filtrering af procesvæsker for urenheder

Båndfiltrene er udført i høj kvalitet

Dansk Staalfilter´s båndfiltrene er udført i høj kvalitet og bliver produceret udelukkende i rustfrit stål. De anvendes hovedsageligt til filtrering af ikke-eksplosive væsker, som køle-smøremidler, olier og procesvæsker fra vaskeanlæg eller lignende.

Dansk Staalfilter´s båndfiltrene kan fås standard i flere størrelser, og produceres efter kundens med en kapacitet på op imod 800 liter i minuttet. båndfilteret anvender en filterdug, som bestemmer dybden af filtreringen.

Dansk Staalfilter´s båndfiltrene kan anvendes separat, eller indbygges i vores komplette filteranlæg med olieseparatorer, kølerenhed samt alt i udstyr afhængig af den enkelte kundes behov. Dette kan man læse mere om under produkterne Mini-cleaner og centralanlæg.

Båndfilter egenskaber

100% rustfri stål

Vores båndfilter er produceret i 100% rustfri stål (AISI 304), og er meget slidstærk

Effektiv filtrering på partikelniveau

Båndfilteret kan med dens specielle konstruktion håndtere partikler helt ned til 10 micron.

Elektronisk niveaukontrol

Den elektroniske niveaukontrol sikre en automatisk fremføring af filterpapiret.

100% udnyttelse af filterpapiret

Båndfilteret er konstrueret med fokus på lave driftsomkostninger, dette betyder 100% udnyttelse af filterpapiret.

Styring og overvågning

Vores båndfilter leveres med udgang for overvågning af samtlige alarmer og mulighed for SMS-tilkald ved problemer.

Hydrostatisk filter

Båndfilteret er hydrostatisk og udnytter derved filteret optimalt, hvilket reducere omkostningerne og giver en væsentlig bedre filtrering af væsken.

Høj flowkapacitet

Båndfiltre fra Dansk Stålfilter kan filtrere op i mod 800 liter procesvæske i minuttet uden problemer.

Frekvensreguleret automatisk fremføring

Den frekvensregulerede gearmotor giver en skånsom opstart og fremføring af filterpapirer der sikre optimal opbygning af filterkagen.

Overløbskanal

Der er indbygget overløbskanal i båndfilteret for at sikre imod høj væskestand.

CE - maskindirektivet

Central anlægget er produceret i Danmark i henhold til maskindirektivet.

Funktion

Dansk Staalfilter´s båndfiltre anvendes til filtrering af køle-/smøremiddel, skæreolier, vaskevand og andre ikke brændbare væsker. Til filtreringen anvendes filtermateriale af viskose eller polyester.

Dansk Staalfilter´s båndfiltre leveres som enkeltstående filterenheder ellersom filterunits med tilhørende tank, pumper (inkl. højtrykspumper), patronfiltre m.v.

Hvad er et båndfilter? Hvorfor anskaffe et båndfilter?

Dansk Staalfilter’s UF båndfiltre anvendes til at filtrere ikke-eksplosive væsker, herunder køle-smøremidler, væsker fra vaskeanlæg og affedtningsbade, samt øvrige procesvæsker.

UF serien leveres i 5 forskellige størrelser med filtreringskapaciteter op til 800 liter per minut. Afhængigt af den anvendte filterdug kan der filtreres ned til en partikelstørrelse på 10 micron. Filteret er konstrueret med et minimum af sliddele. Og da alle filterdele er fremstillet i rustfrit stål (AISI 304) sikres en meget lang levetid.

En elektronisk niveaukontrol sikrer sammen med en skånsom elektronisk opstartfunktion opbygningen af en filterkage for optimal filtrering. Brugt filterdug oprulles på en særskilt aksel. I denne proces adskilles filterkagen fra filterdugen. Det sikrer minimale håndterings- og bortskaffelsesomkostninger. En indbygget sensor giver besked i god tid om behov for isætning af ny filterrulle.

Funktion

Væsken fordeles fra indløbet ud over filterdugen. Der opbygges en væskestand. Når væskestanden stiger pga. forøget tiltætning af filterdugen aktiveres fremføringen af filtermaterialet elektronisk.

En skånsom elektronisk opstartfunktion sikrer, at filterkagen bevares intakt. Den fremførte filterkage adskilles fra filterdugen, som oprulles på en aksel. Derved sikres en effektiv håndtering af brugt filter m.v.

Filterunits

Dansk Staalfilter Industri kan om ønsket levere komplette filterunits, d.v.s. enheder bestående af et UF-båndfilter, tank, en eller flere pumper inkl. højtrykspumper, patronfilter, båndskimmer m.v.

Filterunits tilsluttes eksempelvis til en eller flere bearbejdningsmaskiner i forbindelse med behov for indvendig køling af værktøjer.